Studia podyplomowe "Menedżer kultury"

Aktualności

A+ / A-
2014-06-17

Zapraszamy na studia podyplomowe
"MENEDŻER KULTURY"

Zapraszamy na studia podyplomowe "Menedżer Kultury"
Studia skierowane są do: osób, które ukończyły wyższe szkoły artystyczne i chcą aktywnie tworzyć swoją zawodową rzeczywistość, oraz osób przystępujących do konkursów w jednostkach kultury lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w kulturze oraz osób zainteresowanych działaniami w obszarze kultury.

Program studiów:
1. Teoria i praktyka zarządzania
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
3. Finanse i rachunkowość
4. Pozyskiwanie środków finansowych
5. Sztuka interpersonalnej komunikacji, autoprezentacja
6. Negocjacje
7. Kreowanie nowego biznesu - biznesplan
8. Praktyki biznesowe
9. Elementy prawa autorskiego i prawa kultury
10. Marketing, współpraca kultury z innymi dziedzinami życia społecznego
11. Etyka w zawodzie menedżera kultury
12. Multimedia w kulturze
13. Seminarium
14. Praca końcowa


Liczba miejsc ograniczona. Rekrutacja trwa do końca pażdziernika.

Zasady rekrutacji: warunkiem przyjęcia jest przesłanie załączonego formularza zgłoszenia. O jego oryginał proszę potencjalnych słuchaczy po przesłaniu wersji elektronicznej formularza wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) oraz wniesienie opłaty - w kwocie 4000 zł (możliwość wpłaty w 2 ratach). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z końcem września.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy wspartej na bazie praktyki z zakresu zarządzania i organizacji, finansów, marketingu, elementów prawa autorskiego i prawa kultury oraz technik menedżerskich a także kształtowanie umiejętności ich praktycznego wykorzystania w kierunku świadomego kreowania własnej drogi zawodowej oraz twórczego kierowania płaszczyznami działań kulturotwórczych społeczeństwa XXI wieku. Zapraszamy do zapoznania się z smestralnym planem studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 42 631 37 67, lub email:agnieszka.pekala@p.lodz.pl

więcej